Cho thuê màn hình máy tính HP

Đáp ứng số lượng 50 chiếc màn hình hp từ 17 inch, 19 inch, 21 inch

Giá thuê phụ thuộc vào số lượng số ngày thuê màn kích thước màn hình 

Miễn phí vận chuyển lắp đặt tại Hà Nội, có hóa đơn VAT

tab